Training

Met een trainer kan je je renners trainen op een bepaalde vaardigheid. Individuele training is niet mogelijk. Alle renners van je team zullen trainen op de update van zondagavond (indien niet gekwetst).

Om een (nieuwe) trainer aan te werven, click op 'Training' in het hoofdmenu. Click daarna rechts op 'Huur nieuwe trainer'.
Er zijn 7 vaardigheden om uit te kiezen voor je trainer, gaande van 0 tot 15. Om een hogere vaardigheid dan 15 te bekomen moet je de trainer optrainen.
Hoe hoger een bepaalde vaardigheid van je trainer, hoe beter hij je renners zal trainen in die vaardigheid (als je die vaardigheid koos voor de wekelijkse training). Als je een trainer hebt met vaardigheid 20 vlak, zullen je renners sneller die vlak vaardigheid ontwikkelen dan als je trainer 5 vlak vaardigheid had.

Je kan ook een trainer met meer dan één vaardigheid aanwerven maar hoe vaardiger je trainer is, hoe duurder hij is. Zo denk goed na over de vaardigheden die je wilt trainen.
Je kan je renners enkel maar trainen op de vaardigheid die je kiest voor die renner. Dat betekent dat je maar één vaardigheid per week en per renner kan trainen. Dus is het aan te raden om een trainer te huren die hoge waardes heeft in enkel één of twee vaardigheden. (als beginner is één vaardigheid aan te raden wegens het kostenplaatje)

De trainingsupdate is op zondagavond om 20 u. Je renners zullen beter worden in de vaardigheid die je koos voor de training. De hoeveelheid van toename hangt af van de deskundigheid van je trainer. Bovenop de toename van de getrainde vaardigheid wint elke renner in je team ook 20% fitheid (tot een maximum van 100%).
Als je de fitheid koos om op te trainen, zal je renner automatisch 20% fitheid bijkrijgen + extra fitheid door die training, afhankelijk van de fitheid vaardigheid van je trainer. (Bijvoorbeeld: als je een 10 fitheid trainer hebt, zal je renner (20% + 10% =) 30% fitheid winnen, als je koos om fitheid te trainen.)

Renners die gekwetst zijn krijgen geen training en ook geen verbetering in fitheid. Echter op het ogenblik dat een renner terug genezen is komt hij terug op 100% fitness, onafhankelijk van hoeveel zijn fitheid was op het moment van de blessure.

Niet alles hangt alleen af van de trainer. Getalenteerde renners zullen sneller groeien in bepaalde vaardigheden dan andere, niet zo talentvolle renners.
Het talent wordt bepaald door de toekomstige bekwaamheid (FA oftewel Future Ability) van een vaardigheid van een renner. Deze is per skill verschillend en niet zichtbaar. Het komt er dus op aan zelf te ontdekken op welke skill je renners het meest getalenteerd zijn en bijgevolg het snelst progressie boeken. Opgelet! Een renner die snel verbetert in heuvels kan dus bijvoorbeeld in tijdrijden absoluut niet getalenteerd zijn. Alle skills staan volledig los van elkaar. Meer info hierover vind je in de sectie Jeugdscout op deze wiki.

Leeftijd is nog een andere belangrijke factor; een jonge renner zal sneller ontwikkelen dan een oude.
De vaardigheden van renners ouder dan 35 kunnen afnemen, afhankelijk van hun trainer, toekomstige bekwaamheid van de renner, enzovoorts. Als die factoren groot genoeg zijn, zal de renner blijven verbeteren. Maar het is ook mogelijk dat oude renners trager trainer, niet meer verbeteren of zelfs verliezen in vaardigheden.
Vanaf de leeftijd van 40 jaar zullen de renners niet meer kunnen verbeteren in hun vaardigheden.

De trainer heeft geen contract. Zijn loon zal echter wekelijks herberekend worden op basis van zijn vaardigheden.

Als je renner een nieuw vaardigheidsniveau bereikt, krijg je een bericht in je 'Nieuws' scherm. Verwacht niet dat je renners elke week 'poppen'. Het neemt in de beste omstandigheden minstens 5 tot 6 weken (en soms tot 11 weken) tijd in beslag om een nieuw vaardigheidsniveau te bereiken.

Hoe lager de vaardigheid, hoe sneller daarop getraind wordt. Dus zal een renner sneller trainen van 5 naar 6, dan van 10 naar 11.
Enkel renners met een hoge toekomstige bekwaamheid in een bepaalde vaardigheid zullen in staat zijn om vaardigheidsniveau 20 te bereiken.

De trainer trainen

Het is mogelijk om je trainer in eender welke vaardigheid te trainen voor een bedrag van 10.000€ voor elke trainingssessie. De trainer zal in de getrainde vaardigheid met 1 punt toenemen bij elke sessie. Het maximum van elke vaardigheid is 20; als je je trainer in een vaardigheid traint waar hij reeds 20 heeft zal er niks gebeuren.

Afname van vaardigheden van de trainer

Na een bepaalde tijd zal je trainer maximaal 5 punten verliezen in een willekeurige vaardigheid met een ondergrens van 15. Met andere woorden, een trainer zonder een vaardigheid boven de 15 zal nooit punten verliezen.

Deze afname gebeurt om de 16 weken nadat je een trainer hebt aangeworven.

Twee voorbeelden:
- Een trainer heeft 20 vlak, 20 berg en 10 fitheid. Dus ofwel vlak of berg zal verlaagd worden tot 15; de fitheid vaardigheid zal niet zakken omdat deze kleiner is dan 15.

- Een trainer heeft 20 vlak, 20 berg en 17 fitheid. Elk van deze drie vaardigheden kan gekozen worden om te verlagen tot 15.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.